Naptár • 2002

2002 július 25 – augusztus 4. • Minimimum Party 2002: Felragyogó Ikarosz
2002 május 3–4. • Minimum Party a Győri Mediawave fesztiválon
2002 április 12–13. • Charta Minimumia 3

 


[Vissza]

Felragyogó Ikarosz

Minimimum Party 2002
július 25–augusztus 4.
Kászonfeltíz (Tiszásfő), Hargita megye, RO

A beszámolót készítette: Lőrincz Ildikó
A fényképeket Égető Mária, Györffy Zsolt, Hegyi Réka, Irsai (Zacsek) László, Kalló Angéla készítették.

InfoProgram


Fórum

Zeneműhely
Vizuális művészetek
Fotóműhely
Filmesműhely
Mozgásszínház
Irodalom műhely
Filozófiaműhely
Élboy
Tábori újság
MP02: Felragyogó Ikarosz


Az MP02 alkotóműhelyei

A tábor műhelyei a tábor címének megfelelően (Felragyogó Ikarosz) a művészet és a mindennapok efemer (de nagyszerű?) pillanatait keresték. Táborunkban évek óta minden a „pillanat műve volt”, az itt született alkotások kísérletiségével együtt járt a múlandóság is. Felvetődik a kérdés: a kísérlet pillanata egyben a kudarcé is?
Az idei tábor az alkotói hit és a múlandóság összefüggésében adott különleges tartalmat a művészi munkának. A tábor címe (Felragyogó Ikarosz) azt az üzenetet hordozta, hogy a művészi kísérletek értelme és értéke nem az időtálló műben van, hanem önmagukban. Remélhetőleg Ikarosz jövőre is felragyog, addig is megköszönjük támogatóinknak (Illyés Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Ifjúsági és Sportminisztérium, Communitas Alapítvány, Hargita Megyei Tanács, Román Kulturális Minisztérium, MTS-Cluj), hogy lehetővé tették táborunk megszervezését.
A műhelymunka mellett, 2002-ben indult nagyobb-komolyabb szakmai fórumunk keretében a kortárs művészetekben fellelhető kísérletező attitűdöt mutatták be meghívott előadóink. E kísérletező művészi magatartás egyik kiváló képviselője, Miqueu Montanaro nyitókoncertjével kezdődött idén a tábor (július 25.).

Az idei tábori tevékenység két síkon történt: délelőttönként munka az alkotóműhelyekben, délutánonként pedig a Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő tematikájú szakmai fórum előadásai és az azokat követő megbeszélések zajlottak. A táborban 120–130-an alkottak, egyetemisták, a művészetek iránt érdeklődők, valamint a szakmabeliek (műhelyvezetők és a szakmai fórum meghívott előadói). A résztvevők a következő alkotóműhelyek valamelyikében kísérletezhettek: zene (Miqueu Montanaro francia-okszitán zenész vezetésével, hangszeres és vokális improvizációkkal), vizuális művészetek (Irsay Zsolt marosvásárhelyi és Mátyás László kolozsvári képzőművész vezetésével performanszok és installációk a természeti anyagok felhasználásával), fotó (Kalló Angéla kolozsvári fotóművész és egyetemi előadó vezetésével, fotómontázs technikával képezett teret, environmentet hoztak létre), mozgásszínház (Jakab Melinda kolozsvári táncos, táncrendezői szakos hallgató és Urbán András jugoszláviai rendező vezetésével, kontakt-táncelemekből összeállított gyakorlatokat ötvöztek eggyé úgy, hogy koherens előadás szülessen.), irodalom (Berszán István kolozsvári irodalmár, egyetemi előadó vezetésével, aki az irodalmat „olvasás- és írásgyakorlatok” rituális közegébe helyezte), filozófia (Pálfalusi Zsolt budapesti egyetemi előadó és Máté Zsolt filozófia szakos egyetemi hallgató vezetésével a bűn a rossz és a tragédia fogalmáról vitáztak és következtetéseiket performance-ban adták elő). És végül a tervezett, és részben megvalósult filmes műhely Schneider Tibor vezetésével a tábort dokumentálta.


 

Zeneműhely

Vezette: Miquèu Montanaro (Franciaország) zenész
Montanaro az etnikai ihletésű szabadzenélés európai vándora. Zenei világa nem ismer határokat, gyökerei a provanszáli muzsikához kötik de otthonosan mozog Kelet-Európa zenei hagyományaiban is. A Minimum Party alkotótáborban az általa vezetett zeneműhelyben együttzenélésre hívott minden kísérletezésre fogékony zenészt. Szerinte az empátia, az egymásra figyelés hidat épít az eltérő zenei nyelven beszélők között. Szívesen látott virtuózokat és egy húrt pendítőket egyaránt.
A táborban főleg népzenei ihletésű dalokkal (nagy részük szerzője maga Montanaro) kísérleteztek, a műhely résztvevői más zenét, például francia sanzonokat, is beépítettek az improvizációs gyakorlataik során megszületett produkcióikba.
A főleg vokális alkotások mellett hangszeres kíséret és kizárólag hangszeres darabok is megszólaltak. Montanaro mellett említést érdemel Hadnagy Árpád zeneszerzői munkája, és Dénes Jocó egyéni improvizációja is. Hadnagy Árpád egy, a táborban született ötlet alapján lemez kiadására készül.

 


Montanaro

 

 

 


Irsay Zsolt


Mátyás László

 

 

 


Vizuális művészetek műhely

Vezette: Irsay Zsolt (Marosvásárhely) és Mátyás László (Kolozsvár) képzőművészek

Tavalyi munkám helyére (természetművészet-műhely).
Cselekvés és folyamatosság a természet–táj tükrében. A cselekvést a műalkotás, azaz művészi gesztus (installáció) képviseli mint JELrendszeren belüli koherencia, a folyamatosságot pedig a természet mint „befogadó” struktúra. Ez a műhely a cselekvés és a befogadó környezet közötti harmonikus viszonyra helyezte a hangsúlyt.

 

 

Kalló AngélaFotóműhely

Vezette: Kalló Angéla (Kolozsvár) egyetemi előadó
Dobozba zárt alakok. Tájban elhelyezett „dobozok” – kockastruktúrák –, amelyek alakokat rejtenek. A dobozok magukban is lehetnek installációk, de értelmüket a fotómontázs formájában megjelenített alakok gazdagítják. (installáció+ fotómontázs = fotóinstalláció)

 

 


Jakab MelindaUrbán András

Mozgásszínház-műhely

Vezették: Jakab Melinda (Kolozsvár) táncművész, táncrendező szakos hallgató és Urbán András (Jugoszlávia) rendező

Artikulálatlan nyelvhasználat, illetve archaikus forma- és gesztusrendszerre épülő testbeszéd segítségével szertartásszerűen ábrázolták a férfi és a nő konfliktussal teli kapcsolatát. Kortárs mozgásművészetre jellemző természetes mozgást jazz-, musical- és afro elemekkel színeztek úgy, hogy előadásuk végig a közös munka, az együtt-alkotás sikerét mutatta be.
Urbán szavaival: A SZÍNHÁZ (mint kísérlet, kísérleti színház) a szabad tér, a szabadság és konvenciókon túli kifejező eszközök (a másság) tere, amiben a kapcsolatteremtés, kontaktus, a mozgás létrejön. A verbális–artikulációs eszköztár, illetve az alkotói hozzáállás fejlesztésere nyílik alkalom egy ilyen kísérleti műhelymunka során. Az improvizációk kötetetlen, illetve meghatározott formában egy jobb összeszedettséghez vezetnek, koncentrált állapotba juttatják el az együttalkotókat. Ez a JELENLÉT az, ami nézők számára végül is a színház élményét nyújtja.

 

 

 

 

 

 

 

Filmesműhely

Vezette: Schneider Tibor (Kolozsvár) filmrendező

VHS technikával jól... Tábori TV, helyben készült felvételekből.
Az volt a cél, hogy ne a képminőség (technikailag értve), hanem a téma legyen a fontos. Ezért a riportkészítésnek nem annyira a technikai oldalát, hanem a kreatív részét tanulhatták az érdeklődők. Bár csak egy kiadást ért meg a tábori TV, hatása fergeteges volt.

 


Schneider Tibor

 

 

Berszán István

Irodalom műhely

Vezette: Berszán István (Kolozsvár) egyetemi előadótanár
A rituális írás- és olvasásgyakorlatok műhelyére harmadszor került sor a Minimum Party Összművészeti Alkotótáborban. Ez a – legnagyobb részét tekintve – szabadtéri csoportmunka egy olyan kutatás részét képezi, amely az irodalom gyakorlása közben a jelölőhasználat elméleti-gyakorlati evidenciáján túli rituális mozgásterekbe kalauzol, ahol az írásnak, olvasásnak nem annyira értelme, hanem inkább ideje van. A gyakorlatok tartamát azok a gesztusok ritmizálják, melyekre az olvasás, illetve írás közben ható impulzusokat követve hangolódnak rá a résztvevők.
Az idei műhelymunka főfeladata a testi viselkedés és a figyelemgyakorlatok viszonyának kutatása volt, megőrizve az eddigi kísérletek ritmusát: gesztusterápia, rituális tartamközösség, írás- és olvasásgyakorlatok.
 


Filozófiaműhely


Pálfalusi Zsolt


Máté Zsolt

Vezették: Pálfalusi Zsolt (Magyarország) egyetemi előadó és Máté Zsolt egyetemi hallgató
Az idén első ízben induló filozófiaműhely ötletadója is bátor ember kellett legyen, ugyanis joggal teheti fel bárki a kérdést: mit keres a filozófia a művészetek között, a veretes racionalitás az ihlet szabad szárnyalása mellett? Ezt a kérdést is – mint ahogy bármely kérdést – feltehetjük. A műhely mottója: A filozófia és a mese, illetve hol húzhatók meg a filozófia határai? Beszélgetéseik alapját Hoffman: A lány és a katona, illetve Lázár Ervin: A kislány aki mindenkit szeretett című mesék adták.
Beszélgetéseik során cselekedeteik indoklását keresték, két mese kapcsán próbálták megközelíteni a komoly filozófiai kérdéseket, elidőztek olyan fogalmaknál, mint a bűn, a rossz és a tragédia. Mindemellett két produkciójuk is született: az egyik gúny, irónia volt a produktumkészítés követelményére, amelyből az derül ki, hogy a filozófia halála után 200 évvel hogyan gondolnak vissza a filozófiára; a másik egy komolyabb művészi produkció a felelősségről és a hatalmi gépezet szerkezetéről, amelyben morális tanulság kifejezésére törekedtek annak ellenére, hogy a színház nem viseli el a morált.

 

 

Élboy

Szabó Attila, Vranyecz Artúr és Molnár István kísérleti színháza. (Konceptuális művészet, reflexív gondolkodásmód, improvizációk jellemzik hármuk örömszínházát.)

Boda Edit így ír róluk a tábori újságban: „Állandó önreflexió a fekete lyukban és annak erőterében, ahol – láthatjuk – minden megtörténhet. Fekete lyuk a színpad, ahol a profánnál és az ironizáltnál csak még profánabbat és ironizáltabbat láthatunk. Hely, ahonnan a végtagok, felrészek, fejek, hangok és törzsek, szövegfoszlányok nyomulnak kifelé. Itt az Iliász, Apollinaire, Sebestyén Márta és az ember «természetes megnyilvánulásainak» (pl. böfögések, hányások, purcolások) túlzó kiemelése jól megfér egymás mellett. Információ-, idő-, tér- és állapotkoncentráció groteszk egybefonása ez. A tiszásfői fekete lyuk és erőtere a XX–XXI. századi kultúra görbe csöve. Ki és mi akad horogra? A színész, a néző? Kinek kell a történet, és ki, kiről, miről szól? Színházról, játékról? A színházról. A játékról.”


VranyeczMolnár Szabó

 

 

 

Tábori újság

 

Mint már néhány éve megszoktuk, a Tábori Újság nehézségek árán, több-kevesebb kiadásban, de megjelenik. Bíró Zoltán és néhány embere a tábori életet, eseményeket rögzítette úgy, hogy az újságírás néha szokatlan formát öltött.


Bíró Zoltán
   
 

Vissza a elejére

[Vissza]


Program

A tábor eseményei napokra bontva

   

  Július 25, csütörtök
 • Érkezés, sátorhúzás
 • 21.00 Miquèu Montanaro tábornyitó koncertje

  Július 26, péntek

  Délelőtt:
 • a műhelyvezetők bemutatkozó beszéde, a műhelyek megalakítása
  Délután és este:
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 18.00 Berszán István: Alternatív mozgásterek az irodalmi gyakorlatokban – előadás
 • 19.30 Moscu Katalin: Jövőképek a kísérleti építészetben – diavetítéssel egybekötött előadás
 • 21.30 Romhányi András: Erotika a népművészetben – előadás

  Július 27, szombat

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután és este:
 • 16.15 Élboy előadás: Triptichon, avagy mi a színház, az irodalom, a filozófia?
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 17.00 Pálfalusi Zsolt: Kant esztétikája – előadás
 • 19.00 Ütő Gusztáv: AnnART – tegnap, ma, holnap – filmvetítéssel egybekötött előadás
 • Ütő Gusztáv: Joseph Beuys lángja – foto action
 • 22.00 Ungvári Zrínyi Ildikó: Posztmodern színházi tendenciák – előadás
  Éjfélkor:
 • Élboy szkeccsek: 1. A próba; 2. Kép-szinkron; 3. 2002

  Július 28, vasárnap

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután:
 • 16.30 Irsay László Zsolt (Zacsek): Happening – magánmitológia
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 17.30 Moscu Katalin: Három kísérleti iskola – diavetítéssel egybekötött előadás
  Este:
 • Élboy bemutató: F.M.R.

  Július 29, hétfő

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután és este: Műhelybemutatók:
 • 18.00 A fotóműhely bemutatkozója: A kocka el van vetve – fotóinstalláció
 • 18.30 A filozófia műhely performansza – Cím nélkül, rendezte: Pálfalusi Zsolt; előadták: Pálfalusi Zsolt, Máté Zsolt, Telegdi-Csetri Áron, Gergely Zsuzsa, Tamás Dénes, Sav Sándor, Kiss Andrea, Gombos Andrea
 • 19.20 Az irodalom műhely bemutatkozója
 • 20.00 Minimum kánon – a kísérleti színház és tánc műhelyek közös produkciója, rendezte: Urbán András, Jakab Melinda; zene: Miqueu Montanaro; előadták: Pop Cătălina Roxana, Nagy Noémi, Patakfalvi Czirják Eszter, Fekete Bernadett, Dávid A. Péter, Fehérvári Péter, Boros Ajnácska, Molnár Levente, Szabadi Emő, Márton Csaba, Rancz Edith
 • 21.00 A zeneműhely bemutatkozó előadása: Miqueu Montanaro (harmónika, furulyák, doromb stb.), Fodor Edina (ének), Hadnagy Árpád (gitár, ének), Buchereau Jean Baptiste (gitár, ének), Lateyron Guylaine (fuvola, ének), Becze Magdolna (ének), Pünkösti Réka (ének), Pünkösti Laura (ének)
 • 22.00 Szabó Attila: Vigyázat, törékeny! – performance
 • 23.00 Élboy bemutató: A virtuális mátrixok háborúja

  Július 30, kedd

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután és este: Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 17.00 Gáspárik Attila: A romániai magyar film 1998 után, vagy ami a KORUNKból kimaradt – filmvetítéssel egybekötött filmtörténeti előadás
 • 19.00 Élboy bemutató: James Bond & Meg Hut
 • 20.00 Szörtsey Gábor: A kasseli DOKUMENTA és a MANIFESTA – videódokumentáció és éjszakába nyúló beszélgetés

  Július 31, szerda

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
 • 16.30 Élboy bemutató: Táblaszínház, avagy Artúr utolsó szereplése (első rész)
  Délután és este:
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 17.00 Schneider Tibor: Kísérleti film Romániában 1989 után – filmvetítéssel egybekötött előadás
 • 19.00 Józsa T. István: Az alkalmi jelentés (születése, táptalaja, környezete) – előadás videófelvételről
 • 21.20 Pálfalusi Zsolt: A hermeneutika – előadás
 • 23.00 Élboy: Táblaszínház, avagy Artúr utolsó szereplése (befejező rész – videó vetítés)

  Augusztus 1, csütörtök

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután és este:
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 16.30 Vécsi Nagy Zoltán: A romániai magyar művészet identitáskeresése a hatvanas–hetvenes években – multimédiás előadás
 • 18.30 Irsay Zsolt: MA.MŰ. 1978–1984 – retroprojektoros előadás a marosvásárhelyi kísérleti művészeti mozgalomról
 • 21.00 Vécsi Nagy Zoltán: A MAMŰ Magyarországon – multimédiás előadás a budapesti Ma Születő Művekről, utána beszélgetés

  Augusztus 2, péntek

  Délelőtt:
 • műhelytevékenység
  Délután:
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 17.30 Lászlóffy Zsolt: Az elektronikus zene esztétikája – zenehallgatással egybekötött előadás
  Este:
 • Miqueu Montanaro és csoportjának koncertje a kászonaltízi kultúrotthonban: Miqueu Montanaro (harmónika, furulyák, doromb stb.), Hadnagy Árpád (gitár, ének), Buchereau Jean Baptiste (gitár, ének), Lateyron Guylaine (fuvola, ének), Becze Magdolna (ének), Shay Nichols (ének), Pünkösti Laura (ének), Kramer Zsolt (ének)

  Augusztus 3. szombat

  Délelőtt:
  Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő szakmai fórum:
 • 11.00 Kalló Angéla: Kép a kettes számrendszerben – multimédiás előadás és beszélgetés
 • 12.30 Kiss-Pál Szabolcs: Informel a médiaművészetben – multimédiás előadás és beszélgetés
 • 14.00 Antik Sándor: Assemblage, environment, event – videóvetítéssel egybekötött előadás
  Délután és este: Műhelybemutatók:
 • 17.00 Molnár István: Karácsony – akció (első rész)
 • 17.30 Molnár István: Karácsony – vetítés (második rész)
 • 18.00 Vizuális művészetek műhely bemutatkozója – körséta a táborban született alkotásokhoz
  1. Irsay László Zsolt: Installáció a patakban
  2. Vass Csaba: Fürdőkád II. – performance
  3. Jánosi Andrea: Etűdök fenyőfára
  4. Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: Miért ART a gomba? II – installáció
  5. Székely Benczédi László: Pókháló – installáció
  6. Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: – installáció
  7. Kátai Sándor – György Barna Zsolt: Tanulmány patakkal, kövekkel és fáslival
  8. Bíró Zoltán – Szőcs Anna: Autósztráda – jelrendszer a patakban
  9. Korodi Szabolcs: Virtuális installáció – tájalakítás
 • 20.00 A mozgásszínházműhely bemutatkozója: Falling Free – csoportos improvizációkból született előadás; rendezte Urbán András Jakab Melinda tánc-gondolatainak felhasználásával; zene: Miqueu Montanaro; előadták: Pop Cătălina Roxana, Fehérvári Péter, Dávid Péter, Patakfalvi Eszter, Boros Ajnácska, Nagy Noémi, Márton Csaba
 • 21.00 A filozófia műhely bemutatója: Megáldva és leköpve mindenütt, rendezte: Pálfalvi Zsolt; előadták: Pálfalusi Zsolt, Máté Zsolt, Telegdi-Csetri Áron, Gergely Zsuzsa, Szuszámi Zsuzsa, Kiss Andrea, Kovácsics Bernadett, Antal Ildikó, Hegyi Réka, Futó Edmund, Leicher Kinga
 • 21.45 Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: Felragyogó Ikarosz – installáció
 • 22.00 Suciu Sándor-Zsolt: Installáció és performance, a zeneműhely kíséretével
 • 22.30 MP-TV bemutató, a filmesműhely bemutatója
 • 23.00 Szabó Attila: A róka és a holló – performance
 • 23.30 Dénes Jocó: Szólóimprovizáció, vendégzenészek: Hadnagy Árpád és Miqueu Montanaro
 • Végül: Táborzáró buli

  Augusztus 4, vasárnap
 • Sátorbontás, hazamenetel.

Montanaro nyitókoncertje


Élboy: TriptichonIrsai László: Happening


A fotoműhely environmentjeA filozófusok első előadása


Szörtsei Gábor


Élboy: Táblaszínház II.
(Égető M. fotóinstallációja)


Kolumbán Hanna: Ádám (részlet)


Irsai L.– Koncz Á.: Karmester


A zeneműhely koncertje a faluban


Mozgásszínház: Falling Free


Filozófiaműhely: Leköpve...


Irsai L.– Koncz Á.:
Felragyogó Ikarosz


Dénes Jocó: Szólóimprovizáció

   
 

Vissza a elejére

[Vissza]


Szakmai fórum

A szakmai fórum a különböző kísérleti művészetek múltját, jelenét és jövőjét fogta át az alábbiakban felsorolandó előadásokkal és az azokat követő beszélgetésekkel. Mivel Erdélyben kevés lehetőség adódik a kortárs művészetek elméleti kérdéseinek taglalására, e szakmai fórum fontos lépést jelent ezen a téren.
Mivel a szakmai fórum kiindulópontja alapvető kritériuma a kísérleti attitűd, szükséges meghatároznunk a kísérleti művészeteket. A kísérleti művészetekre jellemző a bármifajta dogma vagy konvenció alól való kitérés igénye, vagy legalábbis a konvenciók tudatosítása, a rájuk való reflektálás. E kitérés alapvető megnyilvánulása az újfajta kommunikáció keresése.
A természeti környezetben, a tábori alkotómunkával párhuzamosan futó ismertető- és vitafórum önmagában is újfajta kommunikációnak tekinthető. Ezért joggal hihetjük, a szakmai fórumunk maga is beleillett a „kísérleti” kategóriába.
A fórumon elhangzott előadások ismertetése, illetve a tábori teljes dokumentáció a Minimum Party 2001–2002 katalógusba fog bekerülni.

Előadások
Kísérleti művészetek, múlt–jelen–jövő

 • Antik Sándor: Assemblage, environment, event
 • Berszán István: Alternatív mozgásterek az irodalmi gyakorlatokban
 • Gáspárik Attila: A romániai magyar film 1998 után, vagy ami a KORUNKból kimaradt
 • Irsay Zsolt: MA.MŰ. 1978–1984
 • Józsa T. István: Az alkalmi jelentés (születése, táptalaja, környezete)
 • Kalló Angéla: Kép a kettes számrendszerben
 • Kiss-Pál Szabolcs: Informel a médiaművészetben
 • Lászlóffy Zsolt: Az elektronikus zene esztétikája
 • Moscu Katalin: Három kísérleti iskola
 • Moscu Katalin: Jövőképek a kísérleti építészetben
 • Pálfalusi Zsolt: A hermeneutika
 • Pálfalusi Zsolt: Kant esztétikája
 • Romhányi András: Erotika a népművészetben
 • Schneider Tibor: Kísérleti film Romániában 1989 után
 • Szörtsey Gábor: A kasseli DOKUMENTA és a MANIFESTA
 • Ungvári Zrínyi Ildikó: Posztmodern színházi tendenciák
 • Ütő Gusztáv: AnnART – tegnap, ma, holnap
 • Vécsi Nagy Zoltán: A MAMŰ Magyarországon
 • Vécsi Nagy Zoltán: A romániai magyar művészet identitáskeresése a hatvanas–hetvenes években

 • Antik Sándor


  Kiss-Pál Szabolcs


  Ungvári Zrínyi Ildikó

     
   

  Vissza a elejére

  [Vissza]


   

   

   

   

   

   

   

   

  [Vissza]


  Minimum Party a győri Mediawaven

  A 2002-es Mediawave filmfesztiválon, a sokféle alternatív program keretében a Minimum Party Társaság is bemutatkozott. Bemutató egy rendhagyó kiállításról címmel multimédia installáció révén jelent meg a Charta Minimumia 3 öszművészeti szemle, illetve MP panoráma névvel Kalló Angéla a tavalyi tábort mutatta be egy nagyméretű fotómontázsban.

  Az installáció képek, film és hanganyag (interjúk) egyidejű lejátszásából állt. Képeket készítettek: George Maier, Kalló Angéla; a film Imecs Márton és Molnár István munkája; Interjúk: Gergely Zsuzsa, Szuszámi Zsuzsa és Soó Éva, CD-k előkészítése: Varga Rudolf.

            

  A Mediawave fesztivál dokumentációs csoportja (Magyar Attila irányításával) meginterjúvolta képviselőinket. Ebből közlünk egy részletet.
  Molnár István: „Mi sokkal kisebb csapat vagyunk mint a Mediawave szervezőgárdája, ezért a Charta Minimumia is kisebb mint ez a fesztivál. A kolozsvári összművészeti szemle nyílván más mint az alkotótábor: találtunk egy gyönyörű, romos épületet, amit úgy próbáltunk betölteni, hogy a kiállításnak egy különleges formát találtunk, úgy hogy az épület szerves részévé váljon a szemlének. Egy útvonalat találtunk ki, amin egyenként vezettük végig a közönséget. (...) Ez attól volt egyedi, mert itt a látogató egyedül, egy számára ismeretlen idegenvezető társaságában avatódott be az eseménybe.”
  Korodi Szabolcs: „Be kell ismernünk, hogy minket – évekkel ezelőtt – a Mediawave-n fertőzött meg ez a művészi-kísérletező szellem. Hartyándi Jenő fesztiváligazgató biztatott minket még 1995-ben, hogy magunk vágjunk bele egy Mediawave-hez hasonló dolog szervezésébe. Mi vettük a lapot, főleg azért mert nálunk, Erdélyben, kísérleti művészetek terén van egy néhány éves lemaradás.”

  Részletek Kalló Angéla: MP Panoráma – körkép a 2001-es Minimum Party alkotótáborról c. összeállításából. Fotók: Bíró István, Égető Mária, Irsai László, Márkus Róbert


  Vissza a elejére

  [Vissza]

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Vissza]


  Charta Minimumia 3

  Charta Minimumia 3, avagy
  Mi volt előbb, Kolumbusz vagy a Tyúk?

  Április 12-én este a kolozsvári sétatéri Kaszinó elhagyatott épületébe az érdeklődők egyenként, kizárólag kitűzőt viselő idegenvezetők társaságában léphettek be. Beavatásuk része volt a Charta Minimumia 3 összművészeti szemlének, amelyet idén Mi volt előbb, Kolumbusz vagy a Tyúk? mottóval hirdetett meg a Minimum Party Társaság.

  A kolozsvári sétatéri kaszinó elhagyott épülete

  A Minimum Party rendezvénye, amely a maga nemében egyedülálló a romániai kortárs művészeti életben, az Illyés Közalapítvány és a Román Ifjúsági- és Sportminisztérium (MTS), valamint a kolozsvári TV, a Lizard, a Firma9 és az 1024 vállalatok támogatásával jött létre.

  E szemle tulajdonképpen egy sajátos téridővel rendelkező tárlatként működött, ahol a közönség a kiállításegészt folyamatként fogadhatta be. Minden látogatót egy idegenvezető kísért-kalauzolt a Kaszinó labirintusában: ilyenformán a képzőművészeti, irodalmi, zenei, fotográfiai, filmes és színészi művek jól meghatározott sorrendben követték egymást, mintegy epizódjait képezték a folyamatnak. Noha a kiállított anyagok zömmel a képzőművészethez tartozók voltak, dramatikus szkeccsek és akciók, mozgáselemek, fényhatások és rövidfilmek illeszkedtek a sorba, és az amúgy statikus komponenseket is mozgásba hozták. E szemle tehát lehetőséget adott ilyenformán a művészeknek arra, hogy alkotásaik magától értődő létmódját felülvizsgálják, és a csapatmunkával létrehozott mű alkotóelemének tekintsék. Az alkotók művészeti egyetemek hallgatói, illetve a Minimum Party alkotótáborok látogatói, és néhány meghívott művész voltak.

  A régi MP-s Irsay „Zacsek” László installációja: Mese

  A Minimum Party Társaság a művészeti életben úgy törekszik újdonságszerzésre, hogy a művész-közönség párbeszédet részévé szeretné tenni a művészi megnyilatkozásnak. Az Minimum Party alkotótáborokban ez maradéktalanul megvalósul, hiszen a tábori jelleg kedvez a nyílt, fenntartások nélküli dialógusra alkotó és néző között, amely alkalmasint társalkotók dialógusává válhat. A Charta Minimumiának is a kapcsolatteremtés volt a rendezőelve: a Minimum Party Társaság szemléletét képviselő művészek feladatuknak tekintették a rendezvény, azaz a kollektív mű bensőséges hangulatának megteremtését. A rituális jelleg, vagyis a nézőknek a folyamatba való beavatása egy a művészethez közelebb kerülő közösség megteremtésének ígéretét hordozza – ez a legnagyobb művészi hozadéka a szemlének.
  Április 13-án a program folytatódott, 19.00 órától a nézők kötetlenül sétálhattak és beszélgethettek a kiállítottakról. Ezt követően videó-felvétel pörgött le az előző napi beavatásról, majd rövidfilmek a Fesztivál Kulturális Egyesület összeállításában, és végül az elmaradhatatlan bulival fejeződött be a műsor.

  Beavatott és beavató: a kitűzőt viselő „sztalkert” és vendégét Kalló Angéla rejtettkamerás felvételén láhatjuk

  E meglepetésekkel teli rendezvény „csupán önmagának a példája, nem mímelése, alkalmazása valami máshol látottnak”– nyilatkozta az egyik résztvevő. A fiatal alkotók fantáziáját megmozgatta, s egyben lehetőséget teremtett számukra az együtt alkotásra és a bemutatkozásra. A Kaszinó romos épületét e szemle két napra kiemelte az elmúlás folyamatából, és a meghökkentés, egyesek számára a szórakozás helyszínévé varázsolta. Reméljük, jövőben is lesz folytatás.

  Vissza a elejére

  [Vissza]