Înregistrarea intenţiei de participare

Semnalează-ne intenţia ta de participare în tabăra de creaţie artistică Minimum Party prin completarea formularului de mai jos!
Nu acceptăm persoane care vor să participe mai puţin de 6 zile.
Alte criterii: vârsta peste 16 ani (excepţie în cazul în care participă împreună cu părinţi sau însoţitori adulţi), sunt respinse acele persoane care nu vor să participe la nici una dintre activităţile din tabără (vin doar să viziteze).

Nume:
Locul şi data naşterii:
Studii, data absolvirii:
Ocupaţie:
Loc de muncă sau institutul studiilor:
Adresă pentru corespondenţă:
Adresă stabilă:
Telefon:
e-mail:
Cu ce te-ai ocupa în tabără?
Ai dori să lucrezi singur, sau în grup?
Dacă alegi lucrul în grup, care ar fi acesta?
Alte manifestări la care ai participat:
Ce rol ai avut la aceste manifestări?
Ai fost în tabăra Minimum Party? Când? Ctrl+Clic selectează mai multe