Jurnal • 2002

25 iulie – 4 august 2002 • Minimimum Party 2002: Icar strălucitor
3–4 mai 2002 • Minimum Party la festivalul Mediawave din Győr
12–13 mai 2002 • Charta Minimumia 3

[Înapoi]

Icar strălucitor

Minimimum Party 2002
25 iulie – 4 august 2002
Casinu de sus, jud. Harghita, RO


Foto: Égető Mária, Györffy Zsolt, Hegyi Réka, Irsai (Zacsek) László, Kalló Angéla.

InfoProgram


For profesional
Muzică
Arte plastice
Fotografie
Film
Mişcare–dans
Literatură
Filosofie
Teatru
Ziarul Taberei

 


MP02: Felragyogó Ikarosz


Atelierele MP02

Activitatea taberei din anul acesta a avut două planuri: înainte de masă munca de creaţie în cadrul diferitelor ateliere, iar după masă au avut loc cursurile şi discuţiile forumului profesional Arte experimentale – trecut, prezent şi viitor. Participanţii, 120–130 de persoane au fost în majoritate studenţi şi tineri interesaţi în arte, respectiv profesionişti (coordonatori atelierelor de creaţie şi invitaţii forumului). Participanţii au avut ocazia să experimenteze în cadrul unuia dintre atelierele de creaţie care urmează: muzică (coordonator Miqueu Montanaro, muzician francez; improvizaţii instrumentale şi vocale), arte vizuale (coordonatori: Irsay Zsolt din Tg. Mureş şi Mátyás László din Cluj, ambii artişti plastici; performance şi instalaţii a folosind materiale găsite în natură), foto (coordonator Kalló Angéla, artist fotograf şi lector universitar din Cluj; folosind tehnica fotomontaj au realizat spaţii artificiale, environment), teatru-experiment şi mişcare, ateliere contopite (coordonatori: Jakab Melinda, balerină şi studentă la regie dans din Cluj şi Urbán András regizor din Yugoslavia; elementele de contact-dans au fost combinate astfel ca să ia naştere un spectacol coerent; limbajul vorbit nearticulat, forma arhaică forma a gesturilor şi limbajul corpului i-au ajutat să prezinte ritualic relaţia plină de conflicte bărbat-femeie), literatură (coordonator Berszán István, profesor de literatură, lector universitar; literatura a fost plasată în spaţiul ritualic al “exerciţiilor de citire şi scriere”: participanţii, prin prezenţa lor fizică şi prin gesturile lor au dat textului noi dimensiuni de timp şi spaţiu), filozofie (coordonatori Pálfalusi Zsolt, lector universitar din Budapesta şi Máté Zsolt student la filozofie; în cadrul discuţiilor participanţi au căutat motivaţia faptelor, pornind de la două poveşti au încercat să discute subiecte serioase din filozofie, au abordat mai amănunţit subiecte ca păcatul, răul, tragedia. Pe lângă acestea au realizat şi două spectacole: unul care a definit batjocura şi ironia şi a arătat cum este considerată filozofia la 200 de ani după moartea ei, iar celălalt, o creaţie artistică mai serioasă, avea ca subiect responsabilitatea, structura mecanismului puterii, şi au încercat să definească o morală etică, cu toate că teatrul nu suportă moralul.) S-a realizat doar parţial atelierul de creaţie film, car a documentat tabăra (coordonator Schneider Tibor, operator).

Tabăra din anul acesta a fost deosebită pentru creatori din punct de vedere a relaţiei dintre crezul creator şi efemeritatea lui. Creaţiile din atelierele din anul acesta, în consens cu tematica aleasă (Icar strălucitor), îşi propun să detecteze momentele efemere (şi minunate?) din existenţa cotidiană. În tabăra noastră, de ani de zile, toate au fost „creaţii de moment”, operele zămislite aici au fost pe cât de experimentale, pe atât de trecătoare. Se pune întrebarea: momentul experimentului este totodată şi momentul eşecului? De data aceasta experimentul se autoispiteşte. Pe lângă activităţile din atelierele de creaţie, anul acesta, în cadrul unor dezbateri serioase, invitaţii noştri prezintă atitudinea experimentală. Tabăra este deschisă anul acesta (pe 25 iulie) cu concertul unui excelent reprezentant al conduitei de artist cu atitudine experimentală, Miqueu Montanaro.


 

 

Atelier de muzică

Coordonator: Miqueu Montanaro muzician (Franţa)
Miqueu Montanaro este un muzician ambulant european; muzica sa liberă se inspiră îndeobşte din resursele culturii populare provansale, cu o largă deschidere spre alte culturi sau stiluri muzicale. În tabăra Minimum Party va conduce atelierul de creaţie muzicală. Montanaro este adeptul lucrului în echipă, realizabil prin interferarea a diverselor temperamente şi talente. Virtuozi şi începători, timizi şi curajoşi, tineri şi neliniştiţi – sunt bineveniţi în echipa „trubadurului”.Montanaro

 

 

 


Irsay Zsolt


Mátyás László

 

 

 


Arte plastice

Coordonatori: Irsay Zsolt (Tg. Mureş) şi Mátyás László (Cluj), artişti plastici
În locul operei mele din anul trecut (atelier de artă în natură)
Acţiune şi continuitate în oglinda natură-peisaj. Acţiunea este reprezentată – ca şi coerenţă în ordinea SEMNificaţiilor – de operă de artă, adică de gestul creator (instalaţia), iar continuitatea este re-prezentată de natură – structură receptivă . Acest atelier pune accent pe relaţia armonică dintre acţiune şi mediul receptiv.

 

 

Kalló AngélaAtelier foto

Coordonator: Kalló Angéla (Cluj), asistent universitar
Figuri închise în cutii. „Cutii” – structuri cubice –, care ascund figuri, plasate în peisajul textului. Cutiile în sine pot fi instalaţii, dar sensul lor este îmbogăţit de figurile care apar în fotomontaj (instalaţie + fotomontaj = fotoinstalaţie)


 

 


Jakab MelindaUrbán András

Atelier de teatru şi dans conemporan

Coordonator: Urbán András (Iugoslavia), regizor şiJakab Melinda (Cluj) dansatoare la Opera din Cluj, studentă la coregrafie

• TEATRUL ca experiment, teatru experimental, spaţiu liber, libertate (a fi altfel), mijloace de exprimare care depăşesc convenţiile, a pune în relaţie, contact, articularea spaţiului mişcării şi al sunetului (cel verbal), dezvoltarea atitudinii creative secundare, improvizaţii pe baza unor criterii definite şi improvizaţii libere, PREZENŢĂ.
• SPECTACOL ca proces de creaţie, de joc, comun, eliberat – din punctul de vedere al arsenalului de mijloace, dar şi din punct de vedere al structurii.
Arte ale mişcării contemporane, exprimarea mişcării naturale cu elemente de jazz, musical şi afro.

 

 

 

 

 

 

 

Atelier film

Coordonatori: Schneider Tibor (Cluj) şi Magyar Attila (Ungaria)
Cu tehnică VHS, cinematograful taberei, cu filme făcute la faţa locului.

 


Schneider Tibor

 

 

Berszán István

Atelierul de literatură

Coordonator: Berszán István (Cluj), lector universitar
Atelierul scrisului şi cititului ritual are loc pentru a treia oară în cadrul Taberei de Creaţie Minimumm Party. Fiind – în majoritatea activităţilor – o preocupare în aer liber, în grup, acesta constituie partea unui experiment, care constă în călăuzirea prin spaţiile rituale de dincolo de evidenţa teoretică şi practică a folosirii semnificantului în practicarea literaturii. În aceste spaţii cititul nu are atât sens, mai degrabă timp. Conţinutul exerciţiilor este ritmat de acele gesturi, definite de impulsurile care acţionează în timpul cititului şi scrisului, şi la care participanţii se acomodează.
Scopul principal al muncii de atelier din anul acesta este definirea / experimentarea relaţiei dintre comportamentul corporal şi exerciţiile de concentrare a atenţiei, păstrând ritmul experimentelor precedente: terapie de gest, comunităţi rituale de conţinut, exerciţii de citire şi scris.

 


Atelier de filosofie


Pálfalusi Zsolt


Máté Zsolt

 


Coordonator: Pálfalusi Zsolt (Ungaria), profesor şi Máté Zsolt, student
Anul acesta are loc în premieră atelierul de filosofie. Cel care a venit cu ideea, trebuie să fie curajos, deoarece – pe bună dreptate – ne putem întreba: ce caută filozofia printre arte, raţionalitatea lângă avântul liber al inspiraţiei? Putem pune această întrebare, ca pe oricare alta. Motoul atelierului: filozofia şi povestea, adică unde este linia de demarcare a filozofiei. Subiectele discuţiilor vor fi poveştile Fetiţa şi soldatul de Hoffman şi Fetiţa care iubea pe toată lumea de Lázár Ervin.

 

 

 Trupa Élboy


Teatrul experimental al lui Szabó Attila, Vranyecz Artúr şi Molnár István. (teatrul de plăcere făcut de cei trei este caracterizat de artă conceptuală, gândire reflexivă, improvizaţii).

 


VranyeczMolnár Szabó

 

 

 

Ziarul taberei

 

Cum ne-a obişnuit de câţiva ani, Zarul taberei cu mai multe sau mai puţine ediţii dar tot a apărut. Zoltán Bíró şi prietenii lui au relatat despre tabără, oamenii de aici şi evenimente, câteodată într-o formă ziar mai neobişniută.


Bíró Zoltán
   
 

La început

[Înapoi]


Program

Evenimentele taberei

   
Joi, 25 iulie
Sosirea participanţilor, ridicarea corturilor
21.00 concertul de deschidere a taberei, Miqueu Montanaro

Vineri, 26 iulie

Înainte de masă:
prezentarea coordonatorilor de ateliere, constituirea atelierelor
După masă şi seara:
Forumul profesional “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
18.00 Berszán István: Spaţii de mişcare alternative în experienţa literară
19.30 Moscu Katalin: Modele de viitor în arhitectura experimentală – curs şi prezentare cu diapozitive
21.30 Romhányi András: Erotică în arta populară

Sâmbătă, 27 iulie

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă şi seara:
16.15 spectacol Élboy: Tripticon, sau ce este teatrul, literatura, filozofia?
Forumul profesional “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
17.00 Pálfalusi Zsolt: Estetica lui Kant
19.00 Ütő Gusztáv: AnnART – ieri, azi, mâine – curs şi prezentare cu proiecţie de filme
Ütő Gusztáv: Flacăra lui Joseph Beuys – foto action
22.00 Ungvári Zrínyi Ildikó: Tendinţe teatrale postmoderne
Miezul nopţii – Scheciuri Élboy: 1. Repetiţia; 2. Sincronizare de imagine; 3. 2002

Duminică, 28 iulie

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă:
16.30 Irsay László Zsolt (Zacsek):Mitologie individuală – happening
Forumul profesional “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
17.30 Moscu Katalin: Trei şcoli experimentale – curs şi prezentare cu diapozitive
Seara:
Premieră Élboy: F.M.R.

Luni, 29 iulie

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă şi seara: Prezentările atelierelor:
18.00 Prezentarea atelierului foto: Zarul este aruncat – fotoinstalaţie
18.30 Perfomance prezentat de atelierul de filozofie – Fără titlu, regia: Pálfalusi Zsolt; distribuţia: Pálfalusi Zsolt, Máté Zsolt, Telegdi-Csetri Áron, Gergely Zsuzsa, Tamás Dénes, Sav Sándor, Kiss Andrea, Gombos Andrea
19.20 Prezentarea atelierului de literatură
20.00 Minimum canon – spectacol prezentat de atelierele de teatru experimental şi dans, regia: Urbán András, Jakab Melinda; muzica: Miqueu Montanaro; distribuţia: Pop Cătălina Roxana, Nagy Noémi, Patakfalvi Czirják Eszter, Fekete Bernadett, Dávid A. Péter, Fehérvári Péter, Boros Ajnácska, Molnár Levente, Szabadi Emő, Márton Csaba, Rancz Edit
21.00 Prezentarea atelierului de muzică: Miqueu Montanaro (acordeon, fluiere, drâmbă etc.), Fodor Edina (voce), Hadnagy Árpád (chitară, voce), Buchereau Jean Baptiste (chitară, voce), Lateyron Guylaine (flaut, voce), Becze Magdolna (voce), Pünkösti Réka (voce), Pünkösti Laura (voce), Széles Levente (voce)
22.00 Szabó Attila: Atenţie, fragil! – performance
23.00 Premieră Élboy: Războiul matrixilor virtuali

Marţi, 30 iulie

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă şi seara
Forumul profesional: “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
17.00 Gáspárik Attila: Filmul maghiar din România după 1998, sau ce a fost omis din numărul revistei Korunk – curs de istoria filmului şi prezentare cu proiecţii
19.00 Premieră Élboy: James Bond & Meg Hut
20.00 Szörtsey Gábor: DOKUMENTA din Kassel şi MANIFESTA – documetaţie video şi discuţie până noaptea târziu

Miercuri, 31iulie

Înainte de masă:
activitate în ateliere
16.30 Premieră Élboy: Teatru de tablă, sau ultimul rol al lui Artúr (prima parte)
După masă şi seara
Forumul profesional: “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
17.00 Schneider Tibor: Film experimental în România după 1989 – curs şi prezentare cu proiecţie de filme
19.00 Józsa T. István: Semnificaţia ocazională (naşterea ei, rădăcinile şi contextul) – prelegere de pe înregistrare video
21.20 Pálfalusi Zsolt: Hermeneutica
23.00 Teatru de tablă, sau ultimul rol al lui Artúr (ultima parte – proiecţie video)

Joi, 1 august

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă şi seara
Forumul profesional: “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
16.30 Vécsi Nagy Zoltán: Căutarea identităţii artei plastice maghiare din România în anii 60-70 – prezentare multimedia
18.30 Irsay Zsolt: MA.MŰ. 1978–1984 – curs şi prezentare cu imagini retroproiectate despre mişcarea artistică experimentală de la Tg. Mureş
21.00 Vécsi Nagy Zoltán: MAMŰ în Ungaria – prezentare multimedia despre arta contemporană din Ungaria, urmată de discuţie

Vineri, 2 august

Înainte de masă:
activitate în ateliere
După masă
Forumul profesional: “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
17.30 Lászlóffy Zsolt: Estetica muzicii electronice – prezentare cu audiţie muzicală
Seara:
Miqueu Montanaro şi atelierul de muzică au susţinut un concert în casa de Cultură de la Plăieşii de Jos: Miqueu Montanaro (acordeon, fluiere, drâmbă etc.), Hadnagy Árpád (chitară, voce), Buchereau Jean Baptiste (chitară, voce), Lateyron Guylaine (flaut, voce), Becze Magdolna (voce), Shay Nichols (voce), Pünkösti Laura (voce), Kramer Zsolt (voce), Széles Levente (voce)

Sâmbătă, 3 august

Înainte de masă:
Forumul profesional: “Trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale”
11.00 Kalló Angéla: Imaginea în sistemul de numeraţie binar – prezentare multimedia şi discuţie
12.30 Kiss-Pál Szabolcs: Informel în media art – prezentare multimedia şi discuţie
14.00 Antik Sándor: Assemblage, environment, event – prezentare cu proiecţii video
După masă şi seara: Prezentările atelierelor:
17.00 Molnár István: Crăciun – action (prima parte)
17.30 Molnár István: Crăciun – proiecţie (partea a doua)
18.00 Prezentarea atelierului de arte vizuale – plimbare cu opriri la operele realizate pe teritoriul taberei
1. Irsay László Zsolt: Instalaţie în pârâu
2. Vass Csaba: Vană de baie II. – performance
3. Jánosi Andrea: Studii cu brad
4. Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: De ce dăunează ciuperca? II – instalaţie (notă: pronunţia cuvântului ART din lb. engleză corespunde cuvântului dăunează din lb. maghiară – trad.)
5. Székely Benczédi László: Pânză de păianjen – instalaţie
6. Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: ...– instalaţie
7. Kátai Sándor – György Barna Zsolt: Studiu cu pârâu, pietre şi fâşii de pânză
8. Bíró Zoltán – Szőcs Anna: Autostradă – semne de circulaţie în pârâu
9. Korodi Szabolcs: Instalaţie virtuală – modelare de peisaj
20.00 Prezentarea atelierului de teatru-mişcare: Falling Free – spectacol bazat pe improvizaţii colective; regia Urbán András, cu ideile despre dans ale lui Jakab Melinda; muzica: Miqueu Montanaro; distribuţia: Pop Cătălina Roxana, Fehérvári Péter, Dávid Péter, Patakfalvi Eszter, Boros Ajnácska, Nagy Noémi, Márton Csaba
21.00 Prezentarea atelierului de filozofie: Slăvit şi scuipat pretutindeni, regia: Pálfalusi Zsolt; distribuţia: Pálfalusi Zsolt, Máté Zsolt, Telegdi-Csetri Áron, Gergely Zsuzsa, Szuszámi Zsuzsa, Kiss Andrea, Kovácsics Bernadett, Antal Ildikó, Hegyi Réka, Futó Edmund, Leicher Kinga
21.45 Irsay László Zsolt – Koncz Árpád: Icar înseninat – instalaţie
22.00 Suciu Sándor-Zsolt: Instalaţie şi performance, acompaniat de atelierul de muzică
22.30 Prima emisiune a MP-TV, prezentarea atelierului de film
23.00 Szabó Attila: Vulpea şi corbul – spectacol
23.30 Dénes Jocó: Improvizaţii solo, invitaţi: Hadnagy Árpád şi Miqueu Montanaro
Chef de bun rămas

Duminică, 4 august

Strângerea corturilor, plecare.

Montanaro nyitókoncertje


Élboy: TriptichonIrsai László: Happening


A fotoműhely environmentjeA filozófusok első előadása


Szörtsei Gábor


Élboy: Táblaszínház II.
(Égető M. fotóinstallációja)


Kolumbán Hanna: Ádám (részlet)


Irsai L.– Koncz Á.: Karmester


A zeneműhely koncertje a faluban


Mozgásszínház: Falling Free


Filozófiaműhely: Leköpve...


Irsai L.– Koncz Á.:
Felragyogó Ikarosz


Dénes Jocó: Szólóimprovizáció

   
 

La început

[Înapoi]


For profesional

Forumul profesional a avut ca subiect trecutul, prezentul şi viitorul artelor experimentale (după cum urmează în enumerarea de mai jos) şi fiecare prelegere a fost urmată de discuţii constructive. Deoarece în Ardeal se ivesc prea puţine ocazii pentru dezbaterea problemelor teoretice ce ţin de artele contemporane, acest forum profesional s-a dovedit a fi un pas important în acest domeniu. Conţinutul prelegerilor şi documentaţia completă a taberei de creaţie va apărea în catalogul Asociaţiei Minimum Party, la sfârşitul anului 2002.

Cursuri, dezbateri cu tematica Arte experimentale – trecut, prezent şi viitor

 • Antik Sándor (Cluj): Assemblage, environment, event
  Berszán István(Cluj): Spaţii de mişcare alternative în experienţa literară
  Gáspárik Attila (Tg. Mureş): Filmul maghiar din România după 1998, sau Ce a fost omis din numărul revistei Korunk
  Irsay Zsolt (Tg. Mureş): Arta „MA.MU.” 1978–1984
  Józsa T. István (Cluj): Semnificaţia ocazională (formarea, originile, contextul)

  Kalló Angéla (Cluj): Imaginea în codul numeric binar
  KissPál Szabolcs (Budapesta): Informel în arta media
  Lászlóffy Zsolt (Cluj): Estetica muzicii electronice
  Moscu Katalin (Cluj): Trei şcoli experimentale
  Moscu Katalin (Cluj): Viitorul arhitecturii experimentale
  Romhányi András (Budapesta): Erotică în arta populară
  Schneider Tibor(Cluj): Filmul experimental după '98 în RO
  Szörtsey Gábor: DOKUMENTA şi MANIFESTA
  Ungvári Zrínyi Ildikó: Tendinţe postmoderne în teatru
  Ütő Gusztáv (Sf. Gheorghe): AnnART ieri, azi, mâine
  Vécsi Nagy Zoltán (Budapesta): Căutarea identitătii artei maghiare din RO în anii '60–70 şi MAMŰ în Ungaria


 • Antik Sándor


  Kiss-Pál Szabolcs


  Ungvári Zrínyi Ildikó

     
   

  La început

  [Înapoi]


   


  Minimum Party la Festivalul Mediawave din Győr (Ungaria)

  La ediţia din 2002 a Festivalului Mediawave, în cadrul programelor alternative, s-a prezentat şi Asociaţia Minimum Party. Gala Artelor „Charta Minimumia 3” a fost prezentă printr-o instalaţie multimedia cu titlul „Relatare de la o expoziţie neobişnuită”, respectiv tabăra din anul trecut a fost prezentată de Kalló Angéla printr-un fotomontaj uriaş cu titlul „Panorama MP”.

  Instalaţia a constat în derularea simultană a unor materiale foto, film şi sunet (interviuri). Fotografiile au fost realizate de George Maier şi Kalló Angéla; filmele de Imecs Márton şi Molnár István, iar interviurile de Gergely Zsuzsa, Szuszámi Zsuzsa şi Soó Éva, CD-urile au fost imprimate de Varga Rudolf.

            

  Grupul de documentare al Festivalului Mediawave (coordonator: Magyar Attila) a pregătit interviuri cu cei dintre noi prezenţi la festival. Mai jos urmează fragmente din acest material.

  Molnár István: „Noi suntem o echipă mult mai mică decât organizatorii Festivalului Mediawave, de aceea şi Charta Minimumia este mult mai mică decât acest festival. Desigur, Gala Artelor de la Cluj diferă de tabăra de creaţie: am descoperit o clădire minunată, ruinată, pe care am încercat s-o facem parte organică a galei. Pentru asta am găsit o formă neobişnuită a expoziţiei, adică am stabilit o cale pe care am condus publicul, participanţii la vernisaj, unul câte unu. Acest lucru a fost unic, pentru că vizitatorul a fost iniţiat în eveniment în compania unei călăuze.”

  Korodi Szabolcs: „Trebuie să recunoaştem, că pe noi ne-a molipsit – cu ani în urmă – acest spirit experimentator în arte de la Mediawave. Hartyándi Jenő, directorul festivalului ne-a încurajat, încă în 1995, să încercăm să organizăm noi un eveniment asemănător cu Mediawave. Noi am ridicat mănuşa, fiind motivaţi mai ales de faptul că la noi, în Ardeal, artele experimentale sunt rămase în urmă cu câţiva ani.

  Fragnmente din „Panoramă MP – prezentarea Taberei de Creaţie Minimum Party 2001” de Kalló Angéla. Fotografii: Bíró István, Égető Mária, Irsai László, Márkus Róbert


   

   


  Charta Minimumia 3


  Charta Minimumia ediţia a 3-a, sau
  Ce-a fost mai întâi, Columb sau Găina?

  În seara zilei de 12 aprilie cei interesaţi au putut intra numai unul câte unu în clădirea părăsită a vechiului Cazino din parcul central din Cluj, exclusiv / numai în compania ghizilor care purtau ecuson. Iniţierea publicului a făcut parte din Gala Artelor „Charta Minimumia 3”, care anul acesta a fost anunţată de către Grupul Minimum Party cu motoul „Ce-a fost mai întâi, Columb sau Găina?”

  Clădirea părăsită a Cazinoului din Parcul Central Cluj

  Evenimentul organizat de Asociaţia Minimum Party este unic în viaţa artistică contemporană din România. Derularea lui a fost posibilă mulţumită finanţării Fundaţiei Illyés şi a Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), respectiv cu sprijinul Televiziunii Teritoriale Cluj şi a firmelor Lizard, Firma9 şi 1024.

  Gala s-a derulat ca o expoziţie în spaţiu şi timp deosebit, specific, la care publicul a participat la întregul expoziţiei ca pe un proces. Fiecare vizitator a fost acompaniat în labirintul Cazinoului de o călăuză, astfel operele de artă plastică, literatură, muzică, fotografie, film şi actorie au urmat una după alta în ordine prestabilită, ca etape ale procesului. Cu toate că majoritatea lucrurilor expuse aparţin artelor plastice, şirul acestora a fost completat de scheciuri dramatice, acţiuni, elemente de mişcare, efecte de ecleraj şi filme de scurt metraj – toate acestea au adus în mişcare şi componentele statice. Gala a oferit astfel artiştilor posibilitatea de a revizui modalitatea de existenţă firească a operelor, şi să le considere parte a operei create în echipă. Realizatorii sunt studenţi la arte vizuale, respectiv participanţi la taberele de creaţie Minimum Party, dar au fost şi artişti invitaţi.

  Povestea, instalaţia lui Irsay „Zacsek” László

  Asociaţia Minimum Party îşi propune să însuşească noutăţile din viaţa artistică prin a face posibil faptul ca dialogul dintre artist şi public să constituie un element din manifestarea artistică. În taberele Minimum Party se realizează acest lucru, deoarece caracterul deschis al taberelor favorizează dialogul fără rezerve dintre creator şi privitor, dialog care la rândul lui poate deveni conversaţia celor care cooperează la realizarea operei. Charta Minimumia a fost concepută pe baza ideii de a face posibile întâlnirile: artiştii, reprezentanţii concepţiei Minimum Party au considerat ca fiind îndatorirea lor crearea operei colective într-o atmosferei familiară. Caracterul ritualic, adică iniţierea publicului în procesul de creaţie promite un public care ajunge să fie mai aproape de artă – acest lucru este cea mai importantă consecinţă a Galei.

  Pe 13 aprilie evenimentul a continuat: De la ora 19 participanţii au putut vizita liber expoziţia şi au putut discuta despre operele expuse. În program a urmat derularea înregistrării video făcută la iniţierea din ziua precedentă şi filme de scurt metraj selectate de Asociaţia Culturală Festival, iar la sfârşit n-a putut să lipsească cheful, petrecerea.

  Iniţiator şi iniţiat: călăuza cu ecusonul „stalker” şi vizitatorul condus de ea. Fotografie (cameră ascunsă) de Kalló Angéla

  Acest eveniment plin de surprize „este propriul său exemplu, nu imitarea, aplicarea a ceva văzut altundeva” – declară un participant. Gala a activat fantezia tinerilor artişti şi în acelaşi timp le-a oferit posibilitatea de a crea împreună şi de a se prezenta. Clădirea ruinată a Cazinoului pe durata celor două zile a fost oprită în procesul de trecere spre distrugere şi a devenit locul surprizelor pentru unii, iar pentru alţii locul distracţiei. Sperăm că la anul evenimentul va continua.